Home

Tetín svatá ludmila

Svatá Ludmila 1100 le

Tetínské hradiště se nacházelo poblíž dnešní zříceniny hradu Tetín v místech dnešní obce.Bylo jedním z opěrných bodů soustavy hradišť, která obklopovala přemyslovský stát ve středních Čechách a jeho počátky jsou nejčastěji kladeny na přelom 9. a 10. století.V roce 921 zde byla zavražděna Svatá Ludmila.Ačkoli písemné zmínky o hradu pocházejí až ze 13. A vliv nad mladičkým vladařem, a tím nad celou zemí mohla uplatnit Ludmila, jeho oblíbená babička. To měla Drahomíra na vědomí a spor mezi kněžnami se tak dál vyostřoval. Napjaté vztahy obou žen se nezmírnily ani poté, co kněžna Ludmila odešla do ústraní na hradiště Tetín nad pravým břehem Berounky Nepomohlo ani to, že se Ludmila stáhla na hradisko Tetín. Traduje se, že vrahové Tunna a Gomon, kteří sem z 15. na 16. září přišli světici zardousit, byli poslaní Drahomírou. Mohlo jít i o iniciativu nespokojených pohanských velmožů z jejího okruhu. Vrazi použili k uškrcení oběti její vlastní závoj nebo šálu

Svatá Ludmila 1100 let

ludmila-tetin.cz - Obnova a rozvoj poutního místa Tetín

Ludmila vychovávala Václava ke křesťanství a snažila se proto domoci regentství (zástupnictví ve věcívh vlády). To ale Drahomíra, nehodlala připustit a vykázala Ludmili na její vdovské sídlo, hradisko Tetín (u Berouna), a v noci na 16. září roku 921 ji nechá svými sluhy zardousit závojem Saint Ludmila 1100 years. The Saint Ludmila - 1100 years project has been consistently devoted to the memory of Saint Ludmila since 2015. Its culmination is supposed to be the remembrance of the 1100 th anniversary of Saint Ludmila's murder in the Tetín hillfort, which is scheduled for 2021. St. Ludmila is the patron saint of families and the first Bohemian and Slavic female saint, with. Tetín nesporně patří k významným místům české historie - na počátku 10. století se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která tady vychovávala svého vnuka Václava, budoucího českého knížete. Zde byla Ludmila také 15. září 921 zavražděna. S Tetínem a sv

Svatá Ludmila - Wikipedi

Svatá Ludmila v našich článcích. Tři muži kolem sv. Václava: Krušné časy prvních českých křesťanských knížat. 28. 9. 2018 20:01 Máme tu konec září a s ním připomínku svatého patrona naší země. Dramatické životní osudy knížete Václava jsou dobře známé - Zemřela v noci z 15. na 16. září 921 na hradě Tetín. Z příběhu o svaté Ludmile: Zpracováno z edice Poznáváme naše světce - Svatá Ludmila, kterou vydalo Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s dětským časopisem Nezbeda, Ilustrace Alena Němečkov 2016, poutní mše svatá . 2016, příprava na poutní mši . 2015, koncert Nativity Děčín a Miloš Bok . 2015 koncert . 2015, koláčová odměna pro dětský sbor . 2014, divadlo pro děti . 2014, divadlo pro děti . Zpět do alba. Obnova a rozvoj poutního místa Tetín

Jako svatá Ludmila. Ludmila se posléze přestěhovala na přemyslovské hradiště Tetín, kde svůj další život chtěla využít pro tichou službu Bohu, pečovat o spásu duše své i těch ostatních a stranit se veřejného a politického života. Hádky mezi oběma ženami vyvrcholily v létě roku 921 Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne v roce 2021. Více informací naleznete zde Obec Tetín se nachází ve Středočeském kraji, nad řekou Berounkou. V obci žije necelá tisícovka obyvatel. Tetín má velmi dlouhou historii, sahající do doby hradištní až paleolitu.Je významným místem naší historie, stál v počátcích křesťanství, v době Přemyslovců a budování Českého státu.. Krokova dcera Teta a svatá Ludmila v pověstec

5. S těmito slovy opustila Ludmila hrad Prahu a přišla na jeden hrádek, který se zve Tetín. Tam pak řečená služebnice Boží, předem tušíc budoucí umučení, pevně se utvrdila ve znalostech věcí posvátných a se vzrůstající horlivostí prokazovala dobrodiní chudým, aniž mohla zcela naplnit svou touhu V polovině září jsme si připomínali svátek významné české světice, svaté Ludmily. O jejím ctnostném životě a tragické smrti jsme se všichni učili už na základní škole. Bez zajímavosti není ani osud ostatků této patronky Čech, o němž se můžete dočíst v našem novém článku

Klimenta na Levém Hradci Tetín objektivem historie O tomto webu E-shop Svatá Ludmila 1100 let Vám nabízí svatoludmilské produkty, které vykouzlí úsměv na tváři a udělají Vám radost Ludmila podle legendy byla uškrcena, ale prosila své vrahy ať ji utnou hlavu z krku, jen tak se může stát světicí a vstoupit jako svatá do ráje, tak píše kronikář Kristián. Po smrti byla Ludmila pochována v kostele sv. Jiří na pražském hradě, kde má až do dnes svoji hrobku Na více než stoletou tradici po roce naváže další Svatoludmilská pouť, jež se uskuteční v obci Tetín o víkendu 19.-20. září. Na své si přijdou vyznavači zábavy i ti, které láká původní význam poutních slavností Tetín patří k významným místům české historie. Na počátku 10. století se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která tady vychovávala svého vnuka Václava, budoucího českého knížete, který jí byl svěřen do péče. Zde byla Ludmila také 15. září 921 zavražděna. S Tetínem a sv Svatá Ludmila 1100 let Vítejte na stránkách Sdružení TETÍN 2010 Sdružení TETÍN 2010 opět usiluje o Vaše hlasy v komunálních volbách konaných ve dnech 5. a 6.10.2018

Ale přeci jen poněkud dřímající. Stále je proto co zlepšovat a rozšiřovat nabídku pro příchozí návštěvníky. Vedení obce se o to snaží formou různých projektů. I proto vznikl projekt, který se k nejvýznamnější obyvatelce Tetína vztahuje - Svatá Ludmila 1100 let Svatá Ludmila je tedy právem vnímána jako naše národní patronka a nazývána matkou České země. Je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. Tetín a jeho okolí, kde sv

(3) Josef Max: Svatá Ludmila na Tetíně, dar arcibiskupa Schwarzenberga 1858 (4) Kříž z diabasového tufu (žabáku) ve vnitřní zdi zahrady kostela sv. Kateřiny (pravidelný maltézský kříž). Původně jsem tento kříž považoval za kříž smírčí - což je chyba Svatá Ludmila 1100 let: Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka sv. Václava a první česká světice. Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září na hradišti Tetín v roce 921 Ludmila se odstěhovala na hrad Tetín a předvídajíc, co se stane, připravovala se na smrt dobrými skutky a přijímáním svatých svátostí. Avšak závistivá Drahomíra se nespokojila s tím, že Ludmila ustoupila v ústraní. Najala dva vrahy Tunu a Komoně a ti v noci před 16. zářím vnikli na Tetín Přípravě tohoto výročí se soustavně věnuje Spolek Svatá Ludmila 1100. Jeho zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky. Projekt Svatá Ludmila 1100 sdružuje i odborníky, kteří se jejím životem zabývají Jak Proglasu sdělila ředitelka zastřešujícího projektu Svatá Ludmila 1100 let Miroslava Janičatová, vyvrcholením svatoludmilských oslav bude národní pouť na Tetín 18. září 2021, na niž je pozvaný také papež František

Sv. Ludmila osobnost - Oficiální stránky obce Tetín

Projekt Svatá Ludmila 1100 let . Pětiletý projekt připomene první českou světici V roce 2021 uplyne 1100 let od zavraždění sv. Ludmily na tetínském hradišti. Beroun se společně s Tetínem zapojil do pětiletého projektu k uctění výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily na tetínském hradišti v roce 921 Autor knihy: Václav Cílek; Martin Majer; Radoslava Schmelzová, Téma/žánr: Ludmila - svatá - asi 860-921 - Tetín (hrad) - panovnice - křesťanské světice -- Česko -- 9.-10. století - regionální dějiny - hrady - archeologické nálezy - památná místa - Tetín (Beroun - Česko) - Tetín (Beroun - Česko) - Tetín (Beroun - Česko), Počet stran: 235, Cena: 419 Kč, Rok vydání. SVATÁ LUDMILA Svatá Ludmila (cca 860[1] - 15. září 921,[1] hradiště Tetín, Česko) byla manželkou prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje I., a chronologicky první českou svatou. Díky rodovým vazbám můžeme Svatou Ludmilu označit nejen za pramáti českých panovníků, ale i většiny českých královen Svatá Ludmila (asi 860- 15. září 921, hradiště Tetín) byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I., babičkou sv. Václava a první českou svatou

Tetín svaté Ludmily - Místo, dějiny a spiritualita od 331

 1. ulosti poměrně těžko prosazovala. Oficiálně začala být Ludmila považována za svatou až od poloviny 12. století
 2. Pro Sdružení svaté Ludmily na Tetíně o.s. vytvořil (c) 2011 Zdeněk Zvone
 3. Ludmila spojována s lokalitou Roztok v historii, tak je s nimi spojena i v současnosti. Město Roztoky i farnost Roztoky se stali jedněmi ze zakládajících členů spolku Svatá Ludmila 1100 let, společně s městem Mělník, obcí Tetín a farností Beroun

Stezka svaté Ludmily v Tetíně - Horydoly

Tetín svaté Ludmily 101 V. Tetín starých cest 131 VI. Knížectví tetínské Václava Hájka z Libočan 145 VII. Tetín památný a poutnický 159 Vlil. Tetín mytický 181 IX. Tetín ve znamení vápence 195 X. Tetín v míru, válce a revoluci 207 Závěr - Tetín kouzelný 219 Poznámky a literatura po kapitolách 220 Poděkování a. Tedy díky tomuto je jasné, že sv. Ludmila keltkou opravdu nebyla, ale povězme si o ní více. Ludmila po otci z rodu Pšovanů, babička svatého Václava. Po smrti Vratoslava I. (921) - syna Ludmily se přesunula na Tetín a soupeřila s Drahomírou, která převzala výchovu nad oběma syny Vratislava I., o vliv na svatého Václava Svatá Ludmila (cca 860 - 15. září 921) byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I., babičkou svatého Václava a chronologicky první českou svatou. Svatá Ludmila je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a. Vybudování stezky je součástí projektu Svatá Ludmila 1100 let, který si klade za cíl uctít výročí smrti svaté Ludmily v roce 2021. Projekt Svatá Ludmila 1100 let vznikl z iniciativy obce Tetín, mezi další zakládající členy patří město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky

Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka sv. Václava a první česká světice. Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září na hradišti Tetín v roce 921 Svatá Ludmila (cca 860 - 15. září 921, [1] hradiště Tetín, Česko) byla manželkou prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje I., a chronologicky první českou svatou.. Význam svaté Ludmily daleko přesahuje to, co o ní skutečně víme. [zdroj?] Díky rodovým vazbám ji můžeme označit nejen za pramáti českých panovníků, ale i většiny českých královen Fyzický popis: 235 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, portréty, plány, faksimile ; 31 c Založili spolek Svatá Ludmila 1100 let, do spolku mezi zakládající členy kromě obce Tetín patří město Mělník, protože v tomto městě se dle legend měla svatá Ludmila narodit. K projektu se připojila také farnost Beroun a město a farnost Roztoky, pod kterou spadá kostel svatého Klimenta na Levém Hradci, založený právě.

Tetín svaté Ludmily, Tetín přírodní či Tetín pravěký. to vše se můžete dočíst v připravované knize o Tetíně. Aby se kniha dostala v tištěné podobě do rukou čtenářů, potřebujeme Vaši pomoc Die heilige Ludmilla von Böhmen (auch Lidmilla, tschechisch Svatá Ludmila, selten Lidmila, * zwischen 855 und 860; † 15. September 921 in Tetín) war eine böhmische Fürstin.Sie war die erste christliche Herrscherin und ist die erste Heilige des Landes. Während ihrer Lebenszeit wurde der Grundstein für die Christianisierung gelegt und die Machtbasis der Přemyslidendynastie geschaffen Proto v roce 2015 vznikl spolek Svatá Ludmila 1100 let, jehož zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Roztoky a farnost Beroun. Spolek připravil projekt Svatá Ludmila 1100 let, který má za cíl připomenout tuto slavnou světici, její život a odkaz, který nám zanechala, pásmem akcí, které. Vznik projektu Svatá Ludmila 1100 let představil Martin Hrdlička, předseda spolku a starosta obce Tetín a připomněl, že byl založen již v roce 2015, protože jubileum vnímal jako příležitost k osvětě a připomenutí kněžny sv. Ludmily veřejnosti hned z několika úhlů pohledu - jako první české panovnice, první české. Svatá Ludmila byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matkou knížete Vratislava I., babičkou sv. Václava a chronologicky první českou svatou. Politický konflikt byl podle legendy završen vraždou Ludmily dne 15. září (nebo 16. září - slaven její svátek) 921 na hradišti Tetín

Spor vyvrcholil zavražděním kněžny Ludmily na hradě Tetín v roce 921. A právě příští rok uplyne od tohoto prvního politického atentátu v našich dějinách 1100 let. V této souvislosti vznikl Projekt Svatá Ludmila 1100 let, jenž se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015 Svatá Ludmila 1100 let. 558 likes. Posláním spolku je péče o uchovávání a šíření odkazu svaté Ludmily mezi veřejností. Usilujeme o to, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění výročí její mučednické.. Svatá Ludmila se podle Kristiánovy legendy z 10. století narodila pšovskému knížeti Slaviborovi (Pšov=Mělník) na tehdy dřevěném hradě nad soutokem Vltavy a Labe. V 10. století byl hrad přestavěn na kamenný a od 16. století stojí na jeho místě mělnický zámek. Podle staroslověnské legendy Ludmila možná pocházela ze srbské země

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > L > Ludmila, svatá, asi 860-921 Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů a díky spolupráci spolku Svatá Ludmila 1100 let a Muzeu T. G. M. Rakovník ji můžete spatřit ve virtuální podobě. Expozice vás seznámí nejen s životním příběhem této mučednice, ale také s počátky českého státu a s životy našich dalších nejstarších. Přečtěte si nejnovější zprávy, ve kterých hraje roli Svatá Ludmila Projekt Svatá Ludmila 1100 let je zastřešen stejnojmenným spolkem. Jeho zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky. Spolek je však otevřen všem dalším zájemcům, kteří se chtějí na projektu spolupodílet. Staňte se jeho členy! Sv Hledáte Dokořán Tetín svaté Ludmily (978-80-7363-771-2)? Na Sleviště.cz Dokořán Tetín svaté Ludmily (978-80-7363-771-2) od 315 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR

Podrobnosti o firmě SVATÁ LUDMILA 1100 LET, z.s. - IČO 04924479 z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů Vznik projektu Svatá Ludmila 1100 let dnes představil Martin Hrdlička, předseda spolku a starosta obce Tetín. Přípravy na jubileum spolek zahájil už přes pěti lety proto, že je vnímal jako příležitost k připomenutí kněžny sv. Ludmily veřejnosti jako první české panovnice, první české pokřtěné ženy, babičky i.

Svatá Ludmila 1100 let Posláním spolku je péče o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti. Poslání spolek naplňuje skrze kulturní, společenské, odborné a duchovní aktivity sv. Ludmila Pšovská *c. 860 podle pověsti Mělník † 15.9.921 Tetín. translace 21.10.925, uložení 10.11.925 Pražský hrad, bazilika sv. Jiří: Ludmila se narodila pravděpodobně na knížecím dřevěném hradu Pšov nad soutokem Labe a Vltavy. Hrad byl později přestavěn na kamenný a od 16. století stojí na jeho místě zámek. Místo, které má hloubku a jímž procházely české dějiny, poutavě přibližuje kniha Václava Cílka, Martina Majera a Radoslavy Schmelzové Tetín svaté Ludmily. S ilustracemi Renáty Fučíkové a s bohatým fotografickým doprovodem vydává Dokořán. Knize požehná v sobotu 16. září 2017 na Tetíně Mons. Václav Malý

Svatoludmilská pouť na Tetíně i letos nabídne ode všeho

19-20.10 - Pouť svaté Ludmily: koncert českých symfonických sólistů, koncert flétnového kvarteta, divadlo pro děti i dospělé, přednáška 24.10 - přijede Miluška Havlůjová 17.11 - setkání s radiotelegrafistou a letcem RAF ve II. světové válce Tomášem Lomem 6.12 - adventní koncert pěveckého sboru Comodo 24.12 - Štědrovečerní setkání u jesl Svatá Ludmila 1100 let. Vítejte na stránkách Sdružení TETÍN 2010 Sdružení TETÍN 2010 opět usiluje o Vaše hlasy v komunálních volbách konaných ve dnech 5. a 6.10.2018. Za Tetín jsme hráli i v minulém volebním období a budeme se snažit i ve volebním období 2018 - 2022. Dejte nám svůj hlas Pouť ke sv. Ludmile na Tetín - spojení historie a současnosti Národ žije těmi ideály, kterými vznikl, těmi hodnotami, které přijal. Svatá Ludmila-Tetín a obraz malířky Bohunky Waageové-Kosmický kříž Datum: sobota 16. září 2017, sraz 8,30 hod v Srbsku na vlakovém nádraží Místo naší schůzky: Tetín. Jméno tohoto hradu u Berouna není spolucestovatelům naší historií neznámo. Setkali jsme se s ním, když jsme pátrali po hradišti jedné z Krokových dcer, kněžny Tetky. Tehdy jsme byli nuceni konstatovat, že s postavou ze Starých pověstí českých toho Tetín moc společného nemá. Zato ke kněžně Ludmile Přemyslovně má blízko Zahubím ji, zdědím všechno, co má, a budu vládnout svobodně. 2) Ludmilin odchod na Tetín: Netoužím vládnout a nepřeji si mít ani sebemenší částečku tvé moci. Naopak žádám, abys mi povolila nerušeně sloužiti Bohu až do skonání mých dnů. Den, kdy byla zavražděna svatá Ludmila (15. září 921).

Zajímavosti | Dějiny národa Českého - ZÁKEŘNÁ VRAŽDA NA

Tetín (hradiště) - Wikipedi

Kněžnu Ludmilu zastihli před 1095 lety její vrazi na

Svatá Ludmila, babička svatého Václava, byla zbožnou ženou. Alespoň podle legend, které jsou hlavním zdrojem informací o jejím životě. Ale ani ony nedávají úplný obrázek o první české světici. Nová výpravná publikace s názvem Tetín svaté Ludmily, která právě vyšla. Tetín. Hrad vznešený svou svatostí spíše než čímkoli jiným, založený v Podbrdském kraji, pět mil od Prahy Libušinou sestrou Tetkou roku 712. Když kníže Bořivoj a svatá Ludmila zanechali světských záležitostí a odložili knížecí odznaky, začali sloužit Bohu právě na tomto hradě... Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země V roce 2021 tomu bude 1100 let, co ve svém sídle na Tetíně byla zavražděna kněžna Ludmila. K tomuto výročí spolek nesoucí název Svatá Ludmila 1100 let připravuje již od roku 2015 řadu tematických akcí, jakými jsou přednášky, výstavy, koncerty, poutě. Letošní pouť byla ozvláštněna požehnáním nově vydané knihy v nakladatelství Dokořán Tetín svaté Ludmily

V roce 921 byla ve svém dřevěném knížecím dvorci uškrcena svou snachou Drahomírou první známá česká kněžna Ludmila, manželka knížete Bořivoje a horlivá křesťanka. V roce 1288 přemyslovský král Václav II. založil na skalnatém výběžku nad řekou Berounkou hrad Tetín Tradiční svatoludmilská pouť na Tetíně. Pozváni přijali také biskup Václav Malý, astrofyzik Jiří Grygar či ministr kultury Daniel Herman Proto vyslala na Tetín družinu vedenou Tunnem a Gommonem, kteří svou vychovatelku a laskavou paní v noci z 15. na 16. září roku 921 jejím šátkem uškrtili. Byla to vražda bez krve. Ještě než dokonali, Ludmila jim řekla, že jim ten strašný čin odpouští. Ludmila neměla žádný velký pohřeb Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne v roce 2021 Ludmila (Lidmila) je staré jméno slovanského původu, které znamená Lidu milá. Podle českého občanského kalendáře slaví svátek 16. září. V týž den se slaví podle římskokatolického církevního kalendáře svátek svatá Ludmila. Narození cca 860 Úmrtí 15. září 921 hradiště Tetín Pochována Bazilika svatého Jiř

Životopisy Svatýc

Svatá Ludmila 1100 let je spolkem, který vznikl v roce 2016 z iniciativy obce Tetín, kde byla kněžna Ludmila v roce 921 usmrcena. Posláním spolku je péče o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti, tak aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti Oběť se jmenovala Ludmila, byla česká kněžna ve výslužbě a babička budoucího sv. Václava. Zlá snacha zas byla Drahomíra, aktivní česká kněžna a matka příštího hlavního patrona naší země. Údajně se názorově srazily po smrti knížete Vratislava. Syna první, manžela druhé. Takže to vezmeme od začátku Po manželovej smrti žila naďalej na kniežacom dvore, ktorý opustila po tom, čo sa dostala do sporu so svojou nevestou Drahomírou.Odišla do ústrania na Tetín.Do popredia spoločenského diania sa dostala opäť v r. 921, kedy zomrel jej mladší syn, knieža Vratislav I. a jej bolo zverené poručníctvo nad vnukom, mladým kniežaťom Václavom Sv. Ludmila. Byla to první známá česká kněžka,manželka knížete Bořivoje a Václavova babička. Pocházela prý z kmene Pšovanů na Mělnicku.Říkalo se o ní,že to byla pohanská bohyně,ve svatých textech je líčena jako horlivá křesťanka.Ludmila a Bořivoj způsobovali duchovenstvu po věky potíže,protože přijali křesťanství od staroslověnského arcibiskupa. Svatá Ludmila (cca 860 - 15. září 921, hradiště Tetín, Česko) byla manželkou prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje I., a chronologicky první českou svatou. Nové stránky farnosti Naše farnos

Svatá Ludmila - Římskokatolická farnost u kostela sv

Milé děti! Každým rokem 16. září slavíme svátek sv. Ludmily, babičky sv. Václava. S našimi materiály si můžete připomenout nebo se dozvědět něco nového o životě těchto dvou českých světců. Kromě toho se můžete těšit, že na svátek svatého Václava bude volný den ve školách i školkách. Zveřejnili jsme pro vás interaktivní omalovánku ze života svaté. Krajští radní souhlasili s uzavřením memoranda mezi krajem, Českou biskuou konferencí, Arcibiskupstvím pražským, spolkem Svatá Ludmila 1100 let, městem Beroun, Římskokatolickou farností Beroun, obcí Tetín, Sdružením sv. Ludmily na Tetíně a svazkem obcí Region Dolní Berounka a Berounsko SVATÁ LUDMILA 1100 LET. Projekt Svatá Ludmila 1100 let se souvisle věnuje památce svaté Ludmily od roku 2015. Jeho vyvrcholením bude připomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne v roce 2021.Sv Ludmile na Tetín. V 10.00 hodin začíná slavnostní mše svatá v kostele sv. Ludmily. Přednášku o sv. Ludmile přednese profesor Jan Royt. Kdo byla svatá Ludmila . Svatá Ludmila pocházela z knížecího rodu Pšovanů, narodila se asi kolem roku 860. Křest přijala z rukou některého ze slovanských misionářů z Velké Moravy

Blog - Svatá Ludmila 1100 let

Obec Tetín se nachází asi 3 km jihovýchodně od Berouna. Je obklopena krasovým územím s romantickou a divokou krajinou rozbrázděnou řadou roklin a kaňonů. Díky umístění na útesu nad kaňonem řek Svatá Ludmila - verse druhá - od Hrobníka - erudovaný, byť krátký, nástin problému sv. Ludmily na hradu Houska. Svatá Ludmila a její doba Drahomíra a její lidé se rozhodli toto řešení nepřijmout a Ludmila musela opustit Prahu a odebrat se na Tetín. Spor tím nebyl nijak ukončen, celá řada Ludmiliných zastánců. Tetín svaté Ludmily : místo, dějiny a spiritualita / Tetín nesporně patří k významným místům české historie - na počátku 10. století se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny Ludmily, která tady vychovávala svého vnuka Václava, budoucího českého knížete. Zde byla Ludmila také 15. září 921. Svatá Ludmila je osobností spjatou s první fází pokřesťanštění Čech. Její otec Slavibor je knížetem kmene Pšovanů, sídlících převážně na levém břehu Labe. Svatá Ludmila přichází na svět na Slaviborově opevněném dřevěném dvorci, který je centrem kmene Pšovanů a který stojí na soutoku Labe a Vltavy, obklopený již v desátém století městem Mělníkem

 • Bmw motorrad e shop.
 • Sada akvarelovych stetcu.
 • Gelové nehty opava.
 • Canon mp250 felkoder.
 • Pdf to eps.
 • El nino jméno.
 • Pánská kožená bunda parker.
 • Pokemon movie.
 • Windows movie maker 2016.
 • Návštěvy deti v šestinedělí.
 • Glutamat.
 • Stanování v jordánsku.
 • Malý technický průkaz vysvětlivky.
 • Mohelnice restaurace.
 • Jak změnit heslo na wifi windows 10.
 • Android 8 samsung.
 • Mykoza pupinky.
 • Ducati monster 1200 r.
 • Dogheaven recenze.
 • Jak zastavit prujem po alkoholu.
 • Rozdíl mezi tabletou a kapslí.
 • Meditace moravec.
 • Běluga.
 • Canon pixma mg2950 manual.
 • Navigace do mobilu ke stažení zdarma.
 • Minecraft romin.
 • Best gospel songs of all time.
 • Italská vlajka svisle.
 • Minecraft trojzubec.
 • Hormonální joga hradec králové.
 • Nejnebezpečnější zvíře světa.
 • Battle of falkland.
 • Volební právo žen v saudské arábii.
 • Kapesní hodinky tattoo.
 • Vodová ondulace video.
 • Maxitrol do ucha.
 • Zname znelky.
 • World trade organization.
 • Garnier color and shine.
 • Krev v moči po styku.
 • Hračky na kočárek.